Chấp nhận các điều khoản

Các điều khoản khi sử dụng trang web này quy định việc truy cập & sử dụng nội dung từ chúng tôi.

Khi bạn sử dụng bất kỳ thành phần nội dung nào trên website này thì đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi.


Hướng dẫn sử dụng trang web

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi chấp thuận.


Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website chúng tôi.

Ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của chúng tôi.


Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu chúng tôi, mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi.

Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên chúng tôi không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với chúng tôi.


Đóng góp của thành viên

Các nội dung của chúng tôi có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho chúng tôi. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.


Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của chúng tôi.


Vi phạm bản quyền

Chúng tôi coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua thư fanpage, zalo hoặc email.


Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên website được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung.

Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website chúng tôi có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên website.

Và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên website chúng tôi.